Sunday, August 31, 2008

VINAYAGAR


Shuklambaradharam Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasannavadanam Dhyaayeth
Sarvavighnopashantaye

No comments: